Názov požiadavky

Kvantifikácia vplyvu opatrení: Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane