Názov požiadavky

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (Znižovanie byrokracie prostredníctvom efektívnejšieho získavania výpisov v rámci štátnej správy), parlamentná tlač 169

Zadávateľ

Poslanecký klub Progresívne Slovensko
Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
IČO: 51224836

Popis

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (Znižovanie byrokracie prostredníctvom efektívnejšieho získavania výpisov v rámci štátnej správy), parlamentná tlač 169

Číslo požiadavky

KO-2024/06

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

17. 1. 2024

Termín dodania

22. 4. 2024