Názov požiadavky

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Úprava v niektorých odpisových skupinách s dôrazom na zelené riešenia a rozšírenie možnosti superodpočtu na výskum a vývoj), parlamentná tlač 167

Zadávateľ

Poslanecký klub Progresívne Slovensko
Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
IČO: 51224836

Popis

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Úprava v niektorých odpisových skupinách s dôrazom na zelené riešenia a rozšírenie možnosti superodpočtu na výskum a vývoj)

Číslo požiadavky

KO-2024/04

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

17. 1. 2024

Termín dodania

26. 2. 2024