Názov požiadavky

Pozmeňujúci návrh poslanca NR SR Erika Tomáša, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (mimoriadna valorizácia dôchodkov)