Názov požiadavky

Pozmeňujúci návrh poslankyne NR SR Petry Krištúfkovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi (tzv. obedy zadarmo)

Zadávateľ

RRZ

Popis

Pozmeňujúci návrh poslankyne NR SR Petry Krištúfkovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi (tzv. obedy zadarmo) parlamentná tlač 1296

Číslo požiadavky

KO-2023/2

Kategória

Kvantifikácia vplyvu opatrení

Dátum prijatia

8. 2. 2023

Termín dodania

8. 2. 2023