Názov požiadavky

STANOVISKO AMICUS CURIAE (v nadväznosti na verejné pojednávanie pred ÚS SR vo veci tzv. rodinného balíčka)

Zadávateľ

RRZ

Popis

(v nadväznosti na verejné pojednávanie dňa 9. novembra 2022)

Číslo požiadavky

LRRZ/2022-15

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

18. 11. 2022

Termín dodania

18. 11. 2022