Názov požiadavky

STANOVISKO AMICUS CURIAE (ku konaniu na Ústavnom súde SR vo veci tzv. rodinného balíčka)

Zadávateľ

RRZ

Popis

Stanovisko ku konaniu vo veci PL. ÚS 13/2022 o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovení čl. I, čl. II bodov 1, 2, 3 a § 52zzo v bode 9, čl. III bodov 1, 3, 6, 7 a 8, čl. IV, čl. V, čl. VI bodu 1, čl. VIII, čl. IX a čl. X zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov s Ústavou Slovenskej republiky s ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a Dohovorom o právach dieťaťa

Číslo požiadavky

LRRZ/2022-14

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

8. 11. 2022

Termín dodania

8. 11. 2022