Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k návrhu MF SR na ukončenie výnimočných okolností