Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k návrhu MF SR na ukončenie výnimočných okolností

Zadávateľ

RRZ

Popis

Po posúdení všetkých relevantných faktorov RRZ konštatuje, že pominuli dôvody, ktoré viedli k vyhláseniu výnimočných okolností a stotožňuje sa s návrhom MF SR na ich ukončenie.

Číslo požiadavky

S-2021/06

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

21. 6. 2021

Termín dodania

21. 6. 2021