Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k návrhu výdavkových limitov