Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k návrhu výdavkových limitov

Zadávateľ

RRZ

Popis

Nejasne je formulované odporúčanie na stanovenie strednodobého rozpočtového cieľa. RRZ preferuje možnosť vychádzať z ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti, pričom stanovené ciele vlády by mali viesť k zlepšovaniu dlhodobej udržateľnosti.

Číslo požiadavky

01/2019

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

22. 2. 2019

Termín dodania

22. 2. 2019