Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k poslaneckej novele zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy