Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k poslaneckej novele zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Zadávateľ

Poslanecký klub strany SaS

Popis

Stanovisko RRZ k poslaneckej novele zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy www.rozpoctovarada.sk 2 Stanovisko RRZ RRZ víta diskusiu o potrebe a forme zavedenia výdavkových limitov. Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti by záväzné výdavkové limity mali byť zavedené. RRZ vo svojich hodnotiacich materiáloch opakovane pripomienkuje aktuálnu právnu úpravu limitu výdavkov v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy (dočasné limity v prípade výraznej odchýlky od smerovania k strednodobému rozpočtovému cieľu), keďže ju považuje za nedostatočnú. Potrebu zavedenia záväzných výdavkových limitov zvýraznil aj vývoj v predchádzajúcich dvoch rokoch, kedy sa napriek výraznému nárastu daňových príjmov nad rozpočtované hodnoty nedosiahli ciele vo vzťahu k deficitu verejnej správy. Zavedenie záväzných výdavkových limitov na strednodobom horizonte odporúčajú aj medzinárodné inštitúcie ako napríklad Európska komisia alebo OECD.

Číslo požiadavky

03/2016

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

27. 9. 2016

Termín dodania

1. 12. 2016