Názov požiadavky

Stanovisko RRZ k schváleniu výdavkových limitov

Zadávateľ

RRZ
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava
IČO: 42263051

Popis

Stanovisko RRZ k schváleniu výdavkových limitov na výbore NRSR

Číslo požiadavky

16032022

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

16. 3. 2022

Termín dodania

16. 3. 2022