Názov požiadavky

Výpočet vývoja miery náhrady príjmu

Zadávateľ

Poslanecký klub Sloboda a Solidarita

Popis

Po prekročení dlhu verejnej správy nad úroveň 40% HDP sa miera náhrady priebežného piliera v nasledujúcich obdobiach upravuje tak, aby dôchodkový systém neprispieval ku dodatočnému zvyšovaniu dlhu verejnej správy. Inými slovami, malo by sa dosiahnuť vyrovnané saldo príjmov a výdavkov priebežného dôchodkového systému. Táto podmienka na osobnom stretnutí (bod 1.2) nahradila pôvodnú podmienku zaslanú v písomnej požiadavke, aby dlh verejnej správy nepresiahol 50% HDP a zároveň výdavky na dôchodky nepresiahli 10% HDP.

Číslo požiadavky

02/2018

Kategória

Stanoviská

Dátum prijatia

21. 6. 2018

Termín dodania

15. 2. 2019