Stretnutie českej a slovenskej rozpočtovej rady

  • 18. 10. 2022

Nadviazali sme na dobrý zvyk stretnutí rozpočtových rád českej a slovenskej republiky.

Konalo sa v dňoch 10. a 11. októbra v priestoroch zrekonštruovaného Zámku Šimák v Pezinku.

Stretnutia sa za českú Národnú rozpočtovú radu (NRR) zúčasnili predseda Mojmír Hampl, člen NRR Jan Pavel a vedúci Úradu NRR Jan Kubíček. Za slovenskú Radu pre rozpočtovú zodpovednosť jej členovia Ján Tóth, Martin Šuster, Juraj Kotian, výkonný riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novysedlák a vedúci oddelenia fiškálnych analýz a prognóz Pavol Majher.

V neformálnej atmosfére rokovali o výhľade slovenského fiškálu, komplexnej novele zákona o rozpočtovej zodpovednosti (výdavkové limity a dlhová brzda, lessons learned po 10 rokoch), tiež o nastavení Národnej rozpočtovej rady (nezávislosť, voľba členov, atď.), o doterajšej skúsenosti s fiškálnymi pravidlami v Českej republike, o fungovaní makroekonomických a daňových výborov, o spolupráci s verejnosťou (tzv. quick wins).

V priebehu druhého dňa rozšírili záber o európske fiškálne pravidlá, vzťah menovej a fiškálnej politiky EMÚ, fiškálne rizika v oblasti riešenia energetickej krízy pre Slovensko, ČR a EÚ, valorizáciu dôchodkov a iných dávok.