Názov dokumentu

FA – budovanie kapacít analytických pracovníkov

Dodávateľ

SATUR TRAVEL, a.s.
Miletičova 1, 824 72, Bratislava
IČO: 35 787 201

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/119

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20150722

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151215

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
326,82 €