Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby

Dodávateľ

PURPUR s.r.o.
Pribinova 100263/4, 821 09 Bratislava

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2016/191

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20161130

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
100,00 €