Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby – Grafické služby

Dodávateľ

FaxCopy, a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
IČO: 35 729 040

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/166

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20150922

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151215

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
412,24 €