Názov dokumentu

FA – Ostatné služby – Infografika

Dodávateľ

h24 CREATIVE STUDIO s.r.o.
Sídlisko I 990/46, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 47 536 551

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/176

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170831

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170929

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
200,00 €