Názov dokumentu

FA – ostatné služby – používanie tel. linky NBS

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/114

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20150714

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151215

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
65,20 €