Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby-prenájom priestorov

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, Bratislava 81325
IČO: 30844789

Popis

-

Číslo dokumentu

F/2017/28

Kategória

Faktúra

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170228

Dátum uzavretia

20170222

Platnosť do

-

Cena:
32,59 €