Názov dokumentu

Fa – Ostatné služby – Spotreba materiálu

Dodávateľ

DAS Slovakia s.r.o.
Osadná 2, 831 03 Bratislava
IČO: 36 707 406

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/239

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151217

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
0,00 €