Názov dokumentu

FA – Ostatné služby – Spotreba materiálu – kancelárske potreby

Dodávateľ

h24 CREATIVE STUDIO s.r.o.
Sídlisko I 990/46, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 47 536 551

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/213

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151217

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
440,00 €