Názov dokumentu

FA – Záväzky z nájmu NBS

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/124

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20150730

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151215

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
3 191,45 €