Názov dokumentu

Faktúra č. 474/2021 za objednávku (školenie Smart People)