Názov dokumentu

Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software

Dodávateľ

Humusoft s.r.o.
Pobrežní 20, 18600 Praha 8, Česká republika
IČO: 40525872

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2012/08

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20121026

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130115

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
39 990,00 €