Názov dokumentu

Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software

Dodávateľ

Humusoft s.r.o.
Pobrežní 20, 18600 Praha 8, Česká republika
IČO: 40525872

Popis

-

Číslo dokumentu

F/2012/08

Kategória

Faktúra

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130115

Dátum uzavretia

20121026

Platnosť do

-

Cena:
39 990,00 €