Názov dokumentu

Faktúra – dlhodobý nehmotný majetok – software

Dodávateľ

Humusoft s.r.o.
Pobrežní 20, 18600 Praha 8, Česká republika
IČO: 40525872

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/19

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20150102

Kategória

Faktúra