Názov dokumentu

Faktúra – nájomné za nebytové priestory

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/46

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20150107

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
3 191,45 €