Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby

Dodávateľ

GLS WEB Desingn, s.r.o.
Nám. Kossutha 4, 945 01 Komárno, SR
IČO: 36565041

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/51

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20150928

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
111,60 €