Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/107

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20140827

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20140814

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
79,04 €