Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby

Dodávateľ

Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava
IČO: 11707402

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/110

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20140905

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20140930

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
10,20 €