Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby

Dodávateľ

THS Kežmarok, s.r.o.
Garbiarska 19, 060 01 Kežmarok
IČO: 17 081 815

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2016/11

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20160331

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
34,72 €