Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby

Dodávateľ

DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o.
Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava
IČO: 35 838 833

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2016/193

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20161130

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
0,00 €