Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – GLS paušál

Dodávateľ

GLS WEB Design, s.r.o.
Nám. Kossutha 4, 945 01 Komárno, SR
IČO: 36565041

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/82

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20150529

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151005

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
111,60 €