Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – internet

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO: 35763469

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/64

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20150513

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20150928

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
17,99 €