Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – mobilný telefón

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/68

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20150108

Kategória

Faktúra