Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – mobilný telefón

Dodávateľ

Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270

Zhrnutie

Dobropis

Číslo dokumentu

F/2013/09

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130130

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130911

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
-42,60 €