Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – nájom priestorov

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, Bratislava 81325
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2017/1

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20170127

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20170215

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
3 521,76 €