Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – noviny

Dodávateľ

ECOPRESS a.s.
Nobelova 1303/34, 836 05 Bratislava
IČO: 31333524

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/117

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20140918

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20140930

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
196,71 €