Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – paušálny poplatok GLS

Dodávateľ

GLS WEB Design, s.r.o.
Nám. Kossutha 4, 945 01 Komárno, SR
IČO: 36565041

Popis

-

Číslo dokumentu

F/2013/93

Kategória

Faktúra

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130826

Dátum uzavretia

20130731

Platnosť do

-

Cena:
79,66 €