Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – telefónna linka

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/92

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20150611

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20151013

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
111,55 €