Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – telefónna linka NBS

Dodávateľ

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
IČO: 30844789

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2013/19

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

20130214

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130911

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
65,18 €