Názov dokumentu

Faktúra – ostatné služby – vyhotovenie plastiky

Dodávateľ

Mgr. Art. Tomáš Polonský
Kalinčiakova 13, 900 01 Modra
IČO: 35442506

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/66

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20150108

Kategória

Faktúra