Názov dokumentu

Faktúra – servis internetovej prezentácie – paušálny poplatok