Názov dokumentu

Faktúra za tovar – prezentačné zariadenie

Dodávateľ

AGEM Computers, s.r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35692715

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2014/10

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20141230

Kategória

Faktúra