Názov dokumentu

Faktúry – ostatné služby-paušalny poplatok

Dodávateľ

GLS WEB Desingn, s.r.o.
Nám. Kossutha 4, 945 01 Komárno, SR
IČO: 36565041

Popis

-

Číslo dokumentu

F/2013/61

Kategória

Faktúra

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20130930

Dátum uzavretia

-

Platnosť do

-

Cena:
102,00 €