Názov dokumentu

Objednávka č. 23/2021 (licencie EViews)

Dodávateľ

STATCON GmbH
IČO: DE 113 082 698

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

O/2021/23

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

10. 5. 2021

Dátum zverejnenia

10. 5. 2021

Kategória

Objednávka

Suma (bez DPH):
4 224,00 €