Názov dokumentu

Ostatné služby – pauš. poplatok

Dodávateľ

GLS WEB Design, s.r.o.
Nám. Kossutha 4, 945 01 Komárno
IČO: 36 565 041

Zhrnutie

-

Číslo dokumentu

F/2015/194

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

-

Dátum účinnosti

-

Dátum zverejnenia

20160913

Kategória

Faktúra

Suma (bez DPH):
141,83 €