Názov dokumentu

Zmluva č. KRRZ/Z/2018/01 Stravovanie zamestnancov

Dodávateľ

Jana Černá
IČO: 32212721

Zhrnutie

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb pre zamestnancov Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo dokumentu

KRRZ/Z/2018-01

Dátum doručenia (FA) / vystavenia (OBJ)

9. 1. 2018

Dátum účinnosti

10. 1. 2018

Dátum zverejnenia

9. 1. 2018

Kategória

Zmluva

Suma (bez DPH):
3,80 €