Vplyv reforiem daňovo-odvodového systému na zamestnanosť

  • 6. 11. 2019

V štúdii RRZ 3/2019 skúmame vplyv reforiem daňovo-odvodového systému na zamestnanosť. Vplyv na zamestnanosť je podľa našich zistení nízky aj v prípade simulovaných reforiem, ktoré zásadne menia motiváciu jednotlivcov pracovať a zároveň sú fiškálne neutrálne.

Dôvodom je fakt, že ochota ľudí pracovať reaguje na peňažné stimuly len slabo. Platí tiež, že ak sa finančne darí rodine, motivácia pracovať pre jednotlivca v rámci rodiny klesá. Na Slovensku je veľa takých rodín, kde tá istá daňová reforma pridáva či odoberá jednotlivým členom rodiny v podobnej miere. Príjmová a vzdelanostná podobnosť partnerov teda spôsobuje, že reforma má z pohľadu jednotlivca väčší vplyv na rozpočet rodiny ako na jeho vlastné financie. Analýza údajov ukázala, že tento efekt významne tlmí reakciu jednotlivca na peňažné stimuly. Reformy analyzujeme pomocou mikrosimulačného modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy w_hat if. Tento nástroj umožňuje simulovať krátkodobé a dlhodobé makroekonomické efekty skutočných aj plánovaných legislatívnych zmien v slovenskom daňovom a sociálnom systéme a predstavili sme ho v štúdii RRZ 1/2018.

Kľúčové slová: microsimulation, dynamic general equilibrium, employment, labour supply elasticity, tax reform

JEL klasifikácia: E24, H24, H31, J22