Final_Sadneme_si_web_Makroanalytik

Hľadáme: Senior Makroanalytik/Makroanalytička (vedúci oddelenia)

  • 3. 5. 2024

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť obsadzuje:

Pracovná pozícia: Senior Analytik/Analytička – Makroekonomické analýzy a prognózy (vedúci oddelenia)
Spoločnosť: Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (www.rrz.sk)
Lokalita: Mlynské nivy 12, Twin City B, Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Mzdové podmienky (brutto):
– 4 000 EUR/mesiac v závislosti od skúseností a kvalít uchádzača. Možnosť bonusov vo výške aj viac ako 2 platov ak urobíte niečo významné. Kvalitu uchádzača vieme férovo oceniť.

Pozícia je vhodná pre skúseného senior analytika s dostatočnou praxou a preferenčne aj so skúsenosťami s vedením projektov alebo analytikov.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti​

Makroekonomické analýzy a prognózy

1. Krátkodobé a strednodobé makroekonomické prognózy
– Flash odhady a prognózovanie základných makroekonomických indikátorov (error correcttion models, dynamic factor models)
– Identifikácia a hodnotenie makroekonomických rizík (dynamic factor models, stochastic forecasts)
– Strednodobé makroekonomické prognózy (medium-scale econometric model)
– Dlhodobé makroekonomické projekcie (production function approach)

2. Vytváranie a udržiavanie základných makroekonomických modelov
– Makroekonometrický model strednej veľkosti (macroeconometric medium-scale multiple behavioural equations model with embedded theoretical structure) – krátkodobé predpovede, strednodobé prognózy, analýza fiškálnej politiky
– Modely dynamických faktorov a regresné modely malého rozsahu (small scale dynamic factor models and regression models) – flash odhady, nowcasting, krátkodobé prognózy
– Modely autoregresie s redukovanou formou a štrukturálnymi vektorovými modelmi (reduced-form and structural vector autoregression model) – nowcasting, analýza fiškálnej politiky

3. Príprava správ a analytických štúdií
– Nowcasting – mesačne/kvartálne
– Strednodobá makroekonomická prognóza – kvartálne
– Dlhodobá makroekonomická prognóza – ročne
– Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií
– Monitorovanie vývoja verejných financií (strednodobé rozpočtové ciele, návrh rozpočtu verejnej správy)
– Metodické, analytické a diskusné analýzy.

4. Vývoj a udržiavanie databázy makroekonomických časových radov, vytváranie makroekonomických indikátorov, data mining

5. Riadenie projektov a vedenie oddelenia

6. Účasť na diskusiách s odborníkmi z medzinárodných inštitúcií (misie MMF, EK, OECD)

Požadované kvalifikácie:
– Vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa v oblasti ekonómie, matematiky a programovania, prípadne podobného ekvivalentného odboru.
– Znalosť programovacích jazykov, najmä EViews a MathWorks Matlab (oba pokročilá úroveň)
– Skúsenosti/prax: 3 roky v oblastiach modelovanie, ekonometria, ekonómia, makroekonomické analýzy a prognózy

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Rozsiahle porozumenie makroekonomických princípov: Senior analytik by mal mať solídne znalosti o makroekonomických teóriách, ako aj o ich aplikácii v reálnom svete. Tieto znalosti by mali zahŕňať štúdium agregátnej dopytovej a ponukovej strany ekonomiky, cyklického pohybu, inflácie, nezamestnanosti a ďalších relevantných faktorov.

Technické zručnosti: Schopnosť pracovať s ekonometrickými modelmi a štatistickými nástrojmi je nevyhnutná pre analýzu časových radov, tvorbu prognóz a overovanie hypotéz. Znalosť niektorých programovacích jazykov ako Python, R alebo MATLAB je nutná.

Analýza dát a spracovanie informácií: Schopnosť zbierať, spracovávať a interpretovať makroekonomické dáta je základnou zručnosťou. To zahŕňa prácu s ekonomickými databázami, vykonávanie ekonometrických analýz a tvorbu grafických prezentácií na vizualizáciu výsledkov.

Prognostické schopnosti: Schopnosť predvídať budúce ekonomické udalosti na základe dostupných údajov a modelov, čo vyžaduje nielen technické znalosti, ale aj schopnosť interpretovať dátové signály a identifikovať vzory.

Komunikačné a prezentačné schopnosti: Senior analytik musí byť schopný jasne a presvedčivo prezentovať svoje analýzy a prognózy, aby mohol efektívne komunikovať s internými tímami, vedením spoločnosti a externými zainteresovanými stranami.

Aktuálne znalosti: Makroekonomické prostredie sa neustále mení, preto je dôležité, aby senior analytik neustále sledoval najnovšie trendy, udalosti a politiky, ktoré ovplyvňujú ekonomické prostredie.

Tímova práca a vedenie: Schopnosť pracovať v tíme a viesť kolegov je dôležitá pre spoluprácu na veľkých projektoch a dosahovanie spoločných cieľov.

Čo môžete dosiahnuť?
– Môžete ovplyvniť názor na to, ako by mala vyzerať hospodárska politika vlády, napr. kedy by sme mali dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, ako dlho a v akej miere je v kríze dobré ekonomiku stimulovať a kedy už nie.
– Ako člen Makroekonomického výboru Ministerstva financiíí môžete viesť v mene RRZ odbornú diskusiu s ďalšími analytikmi zo súkromnej a verejnej sféry, čím prispejete k vytvoreniu realistických predpokladov pre zostavenie rozpočtu.
– Môžete aktívne participovať na skvalitňovaní diskusie v medzinárodnom meradle, najmä prostredníctvom pravidelných stretnutí s ratingovými agentúrami, Európskou komisiou, MMF, OECD, ale aj spolupracovať s analytikmi iných fiškálnych rád po celom svete.

Pracovné vzťahy:
Vedúci oddelenia úzko spolupracuje s inými analytikmi a oddeleniami na tvorbe výskumných štúdií a správ v oblasti verejných financií, fiškálnej politiky, daňovej politiky, makroekonomickej politiky, mikrosimulácií a / alebo makroekonomického modelovania. Vytvára, udržiava a využíva sieť kontaktov s partnermi vo vládnych a mimovládnych agentúrach, ministerstvách a s kľúčovými partnermi s cieľom rozvinúť širší pohľad na príslušné otázky a podporiť intenzívnejší dialóg na odbornej úrovni.

Informácie o výberovom konaní:
Sme verejná inštitúcia, ale nečakajte zašívareň. Budete mať jasné a konkrétne úlohy, za ktoré budete zodpovedať. Ak vymyslíte alebo zrealizujete niečo, čo našu inštitúciu posunie výrazne dopredu, môžete očakávať náležitú odmenu. Sme malý ale agilný tím, preto je dôležité, aby všetky kolieska do seba zapadali.

Nemáme nič proti politickému presvedčeniu, ale ak chceme mať istotu, že budete pristupovať ku svojej práci nestranne, je dôležité, aby ste neboli aktívne činný v štruktúrach politických strán. Okrem toho budeme vyžadovať oznámenie vedľajších platených/neplatených aktivít, ktoré by mohli súvisieť s našou činnosťou a potenciálne by ovplyvnili reputáciu našej inštitúcie. Z rovnakého dôvodu sa pozrieme aj čo robíte na sociálnych sieťach, či podnikáte alebo vlastníte firmu. (poznámka: reagovaním na našu ponuku udeľujete súhlas na nahliadnutie do Vašich profilov na sociálnych sieťach).

Na výbere si dáme záležať, vybraných uchádzačov si zavoláme a porozprávame sa, budeme chcieť poznať názor na niektoré veci, niečo vypočítame a skúsime aj pár slov v angličtine, vrátane draftingu.

Ak to pôjde dobre, tak bude len jedno kolo, skôr by sme však rátali s dvomi.

Ponúkame:
– Možnosť ďalšieho vzdelávania v najlepších zahraničných inštitúciách
– Flexibilný pracovný čas (vr. možnosti homeoffice)
– Teambuildingové aktivity
– 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
– Sick days
– Rekreačné poukazy
– Príspevok na III.pilier
– Vysoko motivačné bonusy naviazané striktne na plnenie úloh, ktoré posúvajú fungovanie inštitúcie dopredu

Ak máte záujem o túto pozíciu a spĺňate požadované kvalifikácie, pošlite nám svoj životopis cez portál profesia. Ak máte nejaké otázky, alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár.

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť podporuje rozmanitosť a rovnosť príležitostí. Všetky kvalifikované uchádzačky a uchádzači budú zvážení bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, vieru, sexuálnu orientáciu, identitu alebo postavenie.