Konsolidácia verejných financií sa má koncentrovať až do druhej polovice volebného obdobia, čo predstavuje riziko pre jej realizáciu (Tlačová správa)

  • 21. 5. 2024

Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dosiahne deficit verejnej správy v roku 2024 úroveň 5,7 % HDP, čo predstavuje nárast o 0,8 percentného bodu v porovnaní s minulým rokom. Pri súčasnom nastavení verejných financií by sa očakávané deficity neznížili ani v nasledujúcom období. Prinajmenšom do roku 2028 tak možno očakávať, že negatívne saldo verejných financií neklesne pod 5,6 % HDP, pokiaľ vláda a parlament neprijmú žiadne ďalšie opatrenia.

Vyplýva to z hodnotiacej správy Strednodobý fiškálny výhľad na roky 2024 až 2028, ktorú dnes zverejnila RRZ.

Správa konštatuje, že pri takýchto výsledkoch hospodárenia by došlo k dynamickému nárastu hrubého dlhu verejnej správy do roku 2028 až na úroveň 70,5 % HDP, v porovnaní s 56 % HDP dosiahnutými na konci minulého roka.

TS_TAB

Správa RRZ hodnotí aj aktuálne strednodobé ciele vlády, ako boli zverejnené v Programe stability SR na roky 2024 až 2027. Vláda v ňom v tomto roku predpokladá deficit 6 % HDP a následne každoročnú konsolidáciu na úrovni 1 % HDP až na úroveň 3 % HDP v roku 2027. Táto trajektória sa opiera už o nové pravidlo limitu verejných výdavkov. Voči vládou deklarovaným cieľom však podľa RRZ chýbajú vyšpecifikované opatrenia, v rokoch 2025 až 2027 v hodnote od 1,6 mld. eur až do 4,0 mld. eur (1,2 % HDP až 2,6 % HDP).

RRZ upozorňuje, že nové pravidlo limitu verejných výdavkov už nevyžaduje na rok 2024 žiadnu konsolidáciu, dosiahnutie vládneho cieľa je tak možné aj pri aktuálnom zhoršení dlhodobej udržateľnosti verejných financií. K dosiahnutiu cieľa v roku 2025 z väčšej časti pomôže samotná exspirácia energopomoci. Reálna konsolidácia sa tak koncentruje najmä do rokov 2026 a 2027, čo predstavuje riziko pre jej realizáciu aj z hľadiska politického cyklu.

Nové pravidlá tiež nezaručujú plnohodnotné premietnutie spomalenia rastu výdavkov do trvalého ozdravovania verejných financií, nakoľko nedostatočne rozlišujú medzi trvalými a dočasnými opatreniami (napr. zníženie príspevkov do 2. piliera, zrušenie dotácií na energopomoc alebo dočasné zvýšenie daní).